AVIS LEGAL DE LA WEB

 

1- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (en endavant, el «Avís Legal») regula l’ús de el servei d’accés i utilització de la web que DPG Consultors, S.C.C.L.
DPG Consultors, SCCL. Assessoria-Gestoria, en tant que responsable de la web informa que té el seu domicili social a C / Sant Ramon, 6, 08922 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, ​​amb NIF nombre F60761046, inscrita al Registre Cooperatives de Treball Associat ………..

La utilización de la Web atribuye la condición de usuario de la Web (en adelante, el «Usuario») e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por DPG Consultors en el momento mismo en que el Usuario acceda a la Web. DPG Consultors se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y configuración de los contenidos y los servicios de la Web, así como las condiciones requeridas para su utilización cuando ello sea conveniente para su mejor prestación.
sigui convenient per a la seva millor prestació.
El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

2. OBJECTE

A través del web, DPG Consultors, informa dels seus serveis d’assessoria en matèria laboral, fiscal i comptable.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

 

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. De la mateixa manera, s’haurà de mantenir la informació facilitada a DPG Consultors actualitzada.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de DPG Consultors, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de DPG Consultors o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la Web i / o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de DPG Consultors o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que DPG Consultors pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6- LÍMIT DE RESPONSABILITAT

DPG Consultors no garanteix la disponibilitat de l’funcionament dels serveis de la web.
Quan això sigui raonablement possible, DPG Consultors advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. DPG Consultors tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les que es prestin els Serveis.
DPG Consultors no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant aquest avís, d’DPG Consultors, informa als usuaris del website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a DPG Consultors les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis, subscripció a notícies.
Responsable: Identitat: DPG Consultors, S.C.C.L. – NIF: F60761046. Dir. Postal: C / Sant Ramon 6, 08922 Santa Coloma de Gramenet. Telèfon: 934662975. Correu elect: dpgconsultors@dpgconsultors.com
En nom de l’empresa, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat atendre les sol·licituds d’informació de l’formulari de contacte. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.