Comptabilitat – Laboral – Fiscal

El nostre objectiu és la màxima optimització fiscal, laboral i comptable, per això li oferim un servei complert que reuneix totes les característiques necessàries valorant les seves necessitats. El nostre equip professional altament qualificat li aportarà la màxima qualitat en les seves gestions en qualsevol dels nostres camps, aconseguint així el major estalvi de càrrega fiscal, els avantatges que suposen el més complert i actualitzat assessorament laboral i finalment controlar la comptabilitat fins a un punt en el que sigui un instrument de control i gestió per a la presa de decisions sobre la realitat de la seva empresa.

Assessorament i consulting d'empreses

L’assessorem per a la millor gestió i rendibilitat de la seva empresa. Podrà consultar-nos qualsevol dubte relacionat amb els seus clients-proveïdors, treballadors, bancs i organismes oficials.

Autònoms - Fiscal - Laboral - Comptable

Altes, baixes, modificacions censals a Hisenda i en Seguretat social.
Autònoms, comptabilitats i impostos relacionats amb la seva activitat, ja sigui en estimació directa o en estimació objectiva (mòduls).
Altes, baixes, contractes, nòmines, liquidacions, assegurances socials i impostos de treballadors.
Comptabilitats d’autònoms, PIMES i tot tipus de societats.

Empleades de la llar

Tramitació de contractes, nòmines, assegurances socials de la nova llei de treballadores domèstiques.

Especialistes en constitució de societats

Anys d’experiència en l’assessorament i tramitació previ i posterior a la constitució de tot tipus de societats mercantils.
En els últims anys a Santa Coloma de Gramenet hem estat l’assessoria que ha realitzat més constitucions de noves societats.

Cooperatives i societats limitades laborals

En ser nosaltres mateixos una cooperativa i tenir diversos clients que són cooperativa o societats laborals som especialistes en la constitució i gestió d’aquestes amb suport de la FCTAC (Federació de Cooperatives de Catalunya), a la qual estem associats.

Constitució d'Empreses

Realitzem tots els tràmits i els assessorem en la creació de la seva empresa.

Càlculs de jubilació

Realitzem càlculs previs i posteriors de jubilació.

Declaracions de Renda

Realitzem tot tipus de declaracions de Renda de particulars i autónomos (25€)

Tramitació d'Herències

Assessorament i tramitació de tot tipus d’Herències.

Assessorament i tramitació de tot tipus d'escriptures

Escriptures de Constitució de tot tipus de societats.
Escriptures de compra-venda
Herències
testaments
Prestem personals.
Etc…

Contacta amb nosaltres!